Liên hệ

Công ty TNHH Hải Sản Binh Minh (FDA 12538579992, BRC 1314432, DL-638)

Văn phòng: 291, Hùng Vương, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên

Nhà máy: Thôn Phú Lương, Xã An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên  

(+84) 057 3841 584

@ info@sunrise-seafood.vn - bmtunatuyan@gmail - bmtuna@yahoo.com

 sunrise-seafood.vn - haisanbinhminh.vn - canguphuyen.com