Cá cờ gòn cắt khối
Cá cờ gòn
Makaira indica
Cá cờ gòn cắt lát kirimi
Cá cờ gòn
Makaira indica
Cá cờ gòn cắt lát S/L B/L
Cá cờ gòn
Makaira indica
Loin cá cờ gòn S/O B/L
Cá cờ gòn
Makaira indica
Lườn cá cờ gòn
Cá cờ gòn
Makaira indica
Sụn cá cờ gòn
Cá cờ gòn
Makaira indica