Loin cá cờ kiếm S/O B/L
Cá cờ kiếm
Xiphias Gladius
Chunk cá cờ kiếm CO S/L B/L
Cá cờ kiếm
Xiphias Gladius
Cá cờ kiếm cắt lát Carpaccio
Cá cờ kiếm
Xiphias Gladius
Cá cờ kiếm CO cắt lát S/L B/L
Cá cờ kiếm
Xiphias Gladius
Chunk cá cờ kiếm CO S/O B/L
Cá cờ kiếm
Xiphias Gladius
Lườn cá cờ kiếm S/L B/L
Cá cờ kiếm
Xiphias Gladius
Cá cờ kiếm cắt viên
Cá cờ kiếm
Xiphias Gladius
Cá cờ kiếm cắt lát kirimi
Cá cờ kiếm
Xiphias Gladius
Loin/chunk cá cờ kiếm
Cá cờ kiếm
Xiphias Gladius
Cá cờ kiếm cắt lát
Cá cờ kiếm
Xiphias Gladius