Tin tức

Phú Yên công bố chuỗi liên kết khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ

Tỉnh Phú Yên vừa công bố chuỗi liên kết khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ của Công ty TNHH Nguyễn Hưng tại khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, Công ty TNHH Nguyễn Hưng liên kết với 25 tàu cá của ngư dân Phú Yên, trong đó, có năm tàu được đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67/2014 của Chính phủ.

Công ty TNHH Nguyễn Hưng có đội tàu cung ứng nhiên liệu, nước ngọt, đá lạnh, thực phẩm ngay trên biển; tổ chức thu mua hải sản trên biển nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm khai thác của các tàu cá.

Ngoài ra, công ty này còn có trách nhiệm hướng dẫn ngư dân kỹ thuật khai thác, sơ chế, bảo quản hải sản theo phương pháp mới; thu mua lại toàn bộ sản phẩm khai thác của các tàu cá liên kết với giá cam kết bằng hoặc cao hơn giá thị trường.

Phú Yên có sản lượng khai thác cá ngừ đại dương trung bình hằng năm khoảng 5.500 tấn. Lâu nay, do đánh bắt dài ngày trên biển (mỗi chuyến kéo dài từ 20 đến hơn 30 ngày) làm chi phí chuyến biển tăng cao, chất lượng cá ngừ giảm, tư thương ép giá, ảnh hưởng đến thu nhập của ngư dân.

(Theo báo Nhân Dân)